സുനാമി


മണ്ണില്‍ മനുഷ്യന്റെ ദ്രോഹം സഹിക്കാതെ
ഭൂമി ദേവി പിടഞ്ഞുലഞ്ഞു...
കടലമ്മ പേടിച്ച് കരയിലേക്കോടി,
കരയില്‍ തന്‍ മക്കളെ തേടി .....

!
!
!
!0 comments:

Post a Comment