വീണ്ടും വേണു ഗാനംപാറക്കെട്ടുകള്‍ തീര്‍ത്ത മതില്‍കെട്ടില്‍
ഇരുന്നു ഞാനെന്റെ വേണുവൂതി.
ആദ്യാനുരാഗ വിരഹ നൊമ്പരം
അലിവിന്റെ രാഗത്തില്‍ ഇഴുകിയോഴുകി.

പച്ചില ചാര്ത്തിലൂടൂര്ന്നൂര്‍ന്നിറങ്ങും
സ്വച്ഛമാം തെളിനീരുരവകളും.
പൊന്മുളങ്കാട്ടിലെ പച്ചിലക്കൂട്ടിലെ
കുഞ്ഞാറ്റകുരുവിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും,
വര്‍ണ ദലങ്ങളില്‍ മധുതേടി അലയും
സുവര്ണചിറകുള്ള ശലഭങ്ങളും
വ്രിന്ദവനത്തിലെ ഗോക്കളെപ്പോലെന്റെ
വേണു ഗാനം ശ്രവിച്ച്ചിരുന്നോ?!!!

കളകളം പാടി കല്‍ക്കൂട്ടങ്ങളെ ചുംബി-
ച്ചീറ്റതലപ്പില്‍ തലോടിയോഴുകുന്ന,
കാട്ടാറുമെന്നുടെ ശോകഗാനത്തില്‍്
അലിഞ്ഞിറ്റുനേരം ഒഴുകാതിരുന്നുവോ?!!

ജീവിത നൊമ്പര തടവിലിരുന്നു ഞാന്‍
അദ്യാനുരാഗത്തിന് ഗാനമൂതി,
സന്കല്പകളിയോടമേറി ഞാനെന്‍ മനോ-
രാണിയെത്തേടി ഒഴുകിടട്ടെ......
കണ്ടെതുവോളവും ജീവിതാവെണുവില്‍
നൊമ്പരഗാനം ഉത്തിര്ന്നിട്ടേ....

0 comments:

Post a Comment